’t Nut

Kiezen voor een Nutsschool is kiezen voor traditie. Het Nutsonderwijs is ontstaan in een tijd dat de overheid nog geen scholen had en er in Nederland alleen onderwijs door de kerk werd georganiseerd.
De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen ( kort gezegd ’t Nut) stichtte scholen die geen relatie met een kerk hadden. Ouders die hun kinderen naar een niet kerkelijke school wilden sturen konden bij een onafhankelijke Nutsschool terecht.

In tegenstelling tot het huidige openbaar onderwijs bestaat het bestuur van de Stichting Nutsscholen Breda uit ouders van leerlingen.
We willen dat onze leerlingen zich ontwikkelen binnen een veelzijdige maatschappij door middel van een degelijke en brede basisopleiding. In ons onderwijs staat het kind centraal en hebben ouders een heel belangrijke rol.

Om nu en in de toekomst volwaardig deel te kunnen nemen aan de complexe maatschappij waarin we leven achten wij voor onze leerlingen de navolgende ontwikkeldoelen van belang:

1. Het goed kunnen samenwerken op basis van gelijkheid en respect en getuigend van een breed      cultureel bewustzijn en van maatschappelijke betrokkenheid met daaraan verbonden het vermogen om goed te zorgen voor jezelf, elkaar en de wereld om je heen.

2. Een gedegen cognitieve ontwikkeling door het ontwikkeld hebben van een stevige kennisbasis die     afgestemd is op de mogelijkheden van elk kind.

3. Een veelzijdige brede ontwikkeling ondersteund door:
– het vermogen om een leven lang te willen leren vanuit een onderzoekende en creërende houding;
– het leren evenwichtig om te gaan met mogelijkheden en beperkingen;
– digitale geletterdheid die verantwoord gebruik van moderne middelen en media stimuleert.

4. Ontplooiing van de eigen talenten middels een goed ontwikkeld creatief vermogen.

Kernachtig vatten we dit samen in de onderstaande missie:

‘Samenwerken aan veelzijdige ontwikkeling’

Ouders en leerlingen aan het woord

Hele leuke school met open karakter waar alles in het werk wordt gesteld om de ontwikkeling van de kinderen centraal te stellen. Ook de leraar maakt deel uit van de groep en geeft geen les vanaf de eerste plaats. Veel samenwerking tussen de klassen van verschillende leeftijden zorgt voor een leuke cultuur. In combinatie met een enthousiaste groep docenten is deze school een prettige en veilige omgeving.
R. Oord
Een jonge, eigentijdse en sterk groeiende school met een gedreven team enthousiaste leraren. Er wordt veel in teams gewerkt en naast een goede basis van rekenen en taal is er ruim aandacht voor creatieve ontwikkeling (inclusief een eigen muziekdocent). Er is tevens het predikaat Biologie Plus School waardoor goed onderwijs in natuur, wetenschap en techniek gewaarborgd is. Onze kinderen gaan altijd met veel plezier naar school!
R. Hop