Communicatie

Op school zijn de kinderen onze verantwoordelijkheid en zorg. Maar ook de uwe! Goede afspraken, geregelde
contacten, ouderlijke betrokkenheid en ondersteuning zijn belangrijk. Interactie vindt onder meer plaats via de twee medezeggenschapsraden (GMR voor bovenschoolse en de MR voor schoolse zaken), de Oudercommissie en via de oudergesprekken naar aanleiding van portfolio’s, rapporten of observaties.

Communicatiekanalen

  • Digitale nieuwsbrief
  • Mail
  • Kalender 
  • Klassenouders
  • Parro
  • Leerkracht 
  • Directeur

 

De digitale nieuwsbrief gaat over de directe gang van zaken en wat er in de aankomende weken staat te gebeuren. De nieuwsbrief waarvoor u zich via deze link aan kunt melden  verschijnt ongeveer elke vier weken in uw mailbox en bevat veel praktische wetenswaardigheden.

Wilt u deze nieuwsbrieven goed lezen? Dat voorkomt misverstanden. Als het voor u onmogelijk is om de nieuwsbrief te ontvangen, neem dan contact op met de directeur. Er zal voor u een oplossing gevonden worden.

Via de mail krijgt u al de informatie binnen die u als ouders moet weten. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een cultureel uitstapje, maar ook over het feit dat er luizen zijn ontdekt. Als ouder kun je er vanuit gaan dat je alle essentiële informatie binnenkrijgt via de mail.

In de kalender op de website vind je belangrijke informatie terug. Zo kun je zien wanneer er een kindviering is of wanneer de kinderen vrij zijn in verband met een studiedag. Incidentele uitstapjes met de klas die niet zijn terug te vinden in de kalender, worden altijd vooraf via de mail gecommuniceerd door de leerkracht.

Onze klassenouders helpen ons met het organiseren van uitstapjes. Zij denken mee en zijn een aanspreekpunt voor ouders. Samen zorgen we voor een goede organisatie. in verband met de privacy wetgeving, gaan de mails die vanuit de klassenouders komen altijd via het mailadres van de leerkracht.

Daarnaast gebruiken wij Parro (applicatie) om foto’s te delen. Ook kan de leerkracht korte mededelingen of hulpvragen in Parro uitzetten. In Parro geef je als ouder aan welke privacy voorkeuren je hebt. Wanneer we over onze kinderen gaan praten, zal er via Parro een uitnodiging worden gedaan om op gesprek te komen. Je kan op deze manier zelf een gesprek inplannen. Gescheiden ouders die apart op gesprek komen, dienen voor het inschrijven contact op te nemen met de leerkracht.

Toch kunt u tegen een of ander aanlopen. Neem contact op met de leerkracht als het over uw kind gaat. Vijf minuten voordat de lessen ’s morgens beginnen, mogen de kinderen naar binnen: om 8.25 u. Wilt u, als u uw kind naar binnen hebt gebracht, het gebouw vóór 8.30 uur verlaten? Het geeft de kinderen en ons de kans op tijd aan de slag te gaan. Daarom… liever geen lange gesprekken op dat moment. Op afspraak kan altijd. U kunt ons ook telefonisch bereiken. Het liefst na 14.15 uur, wanneer u een leerkracht wenst te spreken. Bij de groepen 2 tot en met 8 komen de kinderen zelfstandig naar binnen.

Als kinderen vijf jaar zijn geworden werken we nog eens extra aan de zelfredzaamheid van de kinderen, door ze zelfstandig naar binnen te laten gaan. Het zorgt ook voor meer rust en structuur in de gang, wat voor ieder kind goed is.

Wij werken met een continurooster: alle kinderen blijven op school eten. Na schooltijd kan gebruik gemaakt worden van de buitenschoolse opvang in ons gebouw.

Belt u, als het kan, na 14.15 uur.

Hebt u vragen over meer algemene kwesties, klop aan bij  de directeur.

 

Ouders en leerlingen aan het woord

Hele leuke school met open karakter waar alles in het werk wordt gesteld om de ontwikkeling van de kinderen centraal te stellen. Ook de leraar maakt deel uit van de groep en geeft geen les vanaf de eerste plaats. Veel samenwerking tussen de klassen van verschillende leeftijden zorgt voor een leuke cultuur. In combinatie met een enthousiaste groep docenten is deze school een prettige en veilige omgeving.
R. Oord
Een jonge, eigentijdse en sterk groeiende school met een gedreven team enthousiaste leraren. Er wordt veel in teams gewerkt en naast een goede basis van rekenen en taal is er ruim aandacht voor creatieve ontwikkeling (inclusief een eigen muziekdocent). Er is tevens het predikaat Biologie Plus School waardoor goed onderwijs in natuur, wetenschap en techniek gewaarborgd is. Onze kinderen gaan altijd met veel plezier naar school!
R. Hop