MR

De Medezeggenschapsraad van Nutsbasisschool Teteringen bestaat uit zes leden. Drie leerkrachten en drie ouders.

De oudergeleding van de MR is bereikbaar via mr@nbsteteringen.nl

De notulen van de vergaderingen vind je hier.

Samen met de personele geleding adviseren zij over of stemmen zij in met zaken als:

  • Onderwijskundige ontwikkelingen en veranderingen zoals vastgelegd in school(ontwikkelings)plannen;
  • Besteding van ouderbijdragen aan onder meer culturele activiteiten, investeringen in het computernetwerk, investeringen in onderwijsvernieuwing en -verbetering die buiten de reguliere uitgaven vallen;
  • Groepsverdelingen
  • Samenstelling van schoolgids. Verder bespreekt de MR kwesties die in en om de school spelen. De MR vindt het van belang zo veel mogelijk ouders te betrekken bij de MR. Ook doet de MR regelmatig verslag in de nieuwsbrief van de MR-vergaderingen. Er wordt ongeveer eenmaal per maand vergaderd. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar.

Ze worden meestal (geheel of gedeeltelijk) bijgewoond door een lid van het managementteam. Via de nieuwsbrief en de website van de school houden de MR (en GMR) u op de hoogte van de activiteiten. Neem gerust contact op met een van de MR-leden als u iets onder de aandacht wilt brengen of vragen heeft over de gang van zaken op school.

MR-leden:

Personeelsgeleding:
Esther Polhuijs, Joyce van de Vlekkert, Michelle Mol

Oudergeleding:
Maurice Reijnaart, Patricia Smits en Gert-Martijn Zwartsenburg

Managementteam:
John Smout

Ouders en leerlingen aan het woord

Hele leuke school met open karakter waar alles in het werk wordt gesteld om de ontwikkeling van de kinderen centraal te stellen. Ook de leraar maakt deel uit van de groep en geeft geen les vanaf de eerste plaats. Veel samenwerking tussen de klassen van verschillende leeftijden zorgt voor een leuke cultuur. In combinatie met een enthousiaste groep docenten is deze school een prettige en veilige omgeving.
R. Oord
Een jonge, eigentijdse en sterk groeiende school met een gedreven team enthousiaste leraren. Er wordt veel in teams gewerkt en naast een goede basis van rekenen en taal is er ruim aandacht voor creatieve ontwikkeling (inclusief een eigen muziekdocent). Er is tevens het predikaat Biologie Plus School waardoor goed onderwijs in natuur, wetenschap en techniek gewaarborgd is. Onze kinderen gaan altijd met veel plezier naar school!
R. Hop