Geschiedenis

Toen zo rond 2000 bekend werd dat Breda rond het kerkdorp Teteringen een groot aantal
nieuwbouwhuizen zou gaan realiseren in een 4-tal nieuwe wijken, werd dit door de Stichting Nutsscholen Breda (SNB) als een geschikte kans beschouwd om het nutsonderwijs in Breda uit te breiden door het stichten van een nieuwe basisschool in Teteringen. Voor deze school werd een aanvraag ingediend bij de gemeente Breda.

Medio 2008 werd  duidelijk dat de stichting van de school door kon gaan.
In 2009 werd  het gebouw aan de Breeschot 18 door de gemeente Breda aangewezen als locatie voor NBS Teteringen.
In de tussentijd heeft  een deel van het team van NBS De Hoogakker  een blauwdruk voor de nieuwe school ontwikkeld, is er een profiel voor de leerkrachten geschreven, zijn personeelsleden aangetrokken en zijn materialen aangeschaft.
De verbouwing van de school is in de zomer van 2010 in tien weken gerealiseerd. In september 2010 stond er aan de Breeschot een prachtig schoolgebouw dat op 6 september haar deuren voor de eerste 19 leerlingen opende.

 

Visie op groei

Nutsbasisschool Teteringen anno nu is een volwaardige school met op dit moment 9 groepen. We zijn, zoals eerder benoemd, gestart met 19 leerlingen in 2010.

In verband met de capaciteit van onze schoolomgeving en de middelen om de formatie dekkend te krijgen stellen we nu een maximum aantal leerlingen per geboortejaar. Wij hanteren daarom een maximum aantal van 28 leerlingen per geboortejaar die toegelaten kunnen worden op onze school, waarbij de broertjes en zusjes van de reeds ingeschreven leerlingen voorrang hebben. Zij dienen voordat ze drie jaar worden ingeschreven te zijn. Dit in verband met het vrijgeven van plekken voor andere leerlingen. Uiteindelijk vormen we een stabiele school van ongeveer 225 leerlingen in 9 groepen.

Ouders en leerlingen aan het woord

Hele leuke school met open karakter waar alles in het werk wordt gesteld om de ontwikkeling van de kinderen centraal te stellen. Ook de leraar maakt deel uit van de groep en geeft geen les vanaf de eerste plaats. Veel samenwerking tussen de klassen van verschillende leeftijden zorgt voor een leuke cultuur. In combinatie met een enthousiaste groep docenten is deze school een prettige en veilige omgeving.
R. Oord
Een jonge, eigentijdse en sterk groeiende school met een gedreven team enthousiaste leraren. Er wordt veel in teams gewerkt en naast een goede basis van rekenen en taal is er ruim aandacht voor creatieve ontwikkeling (inclusief een eigen muziekdocent). Er is tevens het predikaat Biologie Plus School waardoor goed onderwijs in natuur, wetenschap en techniek gewaarborgd is. Onze kinderen gaan altijd met veel plezier naar school!
R. Hop