Onze Visie

Voor een uitgebreide toelichting van onze visie en werkwijze kijk je in onze schoolgids.

Nutsbasisschool Teteringen kent grofweg drie periodes in zeven groepen, namelijk; de onderbouw (twee groepen 1/2, groep 3), middenbouw (groep 4 en groep 5) en de bovenbouw (groep 6 en groep 7/8). We werken binnen onze school dagelijks heterogeen. De heterogeniteit is er op twee manieren; in leeftijd en in ontwikkeling. In elke periode is de onderwijsinhoud gekoppeld aan de leeftijd van de kinderen en wordt de basis gelegd voor de volgende fase. Maar in welke groep uw kind ook zit, altijd werken we aan vier ontwikkelingsgebieden: kennis, sociaal-emotionele ontwikkeling, kunstzinnige/culturele en lichamelijke vorming.

ABEEGMOS

Om de bovengenoemde visie uit te dragen en onze doelen te bereiken toetsen wij ons gedrag en onderwijs aan ABEEGMOS, de acht kernbegrippen van onze school zijn:

Klik op het kernbegrip voor extra informatie.

Anders gelijk
Betekenisvol leren
Educatief partnerschap

 

 

 

Eigenaarschap
Groene school
Moreel kompas
Open
Samenwerkend leren

CLS, coöperatieve leerstrategieën

Wij werken met coöperatieve leerstrategieën, om met samen op een structurele manier van en met elkaar te leren. Dat zie je ook terug aan ons meubilair, namelijk de groepstafels en de opstelling daarvan. Ons team is in het geheel getraind door erkende Kagan-trainers van Bazalt. De Coöperatieve Leerstrategieën vormen de basis van het aanbod sociale vaardigheden door de gehele school heen. Uit onderzoek is gebleken dat coöperatief leren:

• zorgt voor betere prestaties bij alle leeftijden, onderwerpen en bijna alle taken;

• resulteert in een positieve sociale ontwikkeling en levert betere sociale relaties tussen leerlingen op in alle leerjaren;

• door het gebruik van groepstafels en de plaatsing naar het bord zorgt voor verbondenheid en sociale commitment;

• minder stress oplevert. In de coöperatief leren-klas vinden de meeste gesprekken over leerstof plaats in de paren binnen teams of in de kleine groep. Leerkrachten zijn ondersteunend en begeleiden het proces. Bij correctie is dat meer in het kader van interactie dan in het kader van beoordeling; dus adaptief en het leidt tot taal en inhoud;

• Ruimte biedt voor didactische variatie;

• activiteit, creativiteit en expressiviteit stimuleert. Leerlingen hebben meer zelfdiscipline, wat zal leiden tot betere prestaties.

Biologie Plus

Onze school is een BiologiePlusschool. Wij gaan structureel aan de slag met natuur, wetenschap en techniek. Dat doen wij door voeding, gezondheid, duurzaamheid, natuur, milieu, wetenschap en techniek op simpele en praktische wijze aan te bieden. Alle lessen maken onderdeel uit van de doorlopende leerlijn, waarbij we gebruik maken van de concept-context benadering. We prikkelen de kinderen door de biologielessen ECHT te beleven.

Veelzijdige ontwikkeling

We willen dat onze leerlingen zich ontwikkelen binnen een veelzijdige maatschappij door middel van een degelijke en brede basisopleiding. Naast de vakken rekenen en taal is het volgens ons belangrijk om betekenisvolle opdrachten te geven, waar verschillende vakken een eenheid vormen. Zo leer je veelzijdig en leer je jezelf en de verschillende talenten kennen. Door samen een breed aanbod te ontwikkelen, kunnen kinderen leren op een manier die voor hen persoonlijk het meest aantrekkelijk is.

Ons onderwijzend personeel, leerkrachten, onderwijsassistenten en ook talentvolle ouders, zorgen samen voor een veelzijdig aanbod, waarbij de kinderen geregeld groepsoverstijgend werken. Kinderen werken zo op verschillende plaatsen en leren van en met elkaar, onder begeleiding van verschillende volwassenen.

Verbondenheid

Wanneer je in een open school op bovenstaande manier nauw samenwerkt, ontstaat er automatisch verbondenheid.

• Tussen kinderen onderling, in heterogene samenstelling. Kinderen zijn dagelijks met elkaar verbonden, waarbij je met verschillende leeftijden te maken hebt. Kinderen zijn hierbij van elkaar afhankelijk en voor elkaar verantwoordelijk.

• Tussen onderwijzend personeel en de kinderen. Hierbij is er een duidelijke wisselwerking. Het personeel ondersteunt de kinderen op verschillende manieren. Het ene kind heeft bij bij sturing en structuur, het ander heeft voldoende aan een kritische vraag en de weet dat er iemand voor hem of haar beschikbaar is.

• Verbondenheid is er tussen ouder/verzorger, kind en leerkracht. De geplande gesprekken over de ontwikkeling gebeuren ook met deze drie partijen aan tafel.

• het personeel onderling. Het kan en mag niet zo zijn dat je als leerkracht alleen voor jouw eigen groep zorgt. Zo kun je in onze ogen geen doorgaande lijn hebben. Sterker nog, hoe kun je dan een verbonden pedagogisch beleid voeren? Door veel en nauw samen te werken, creëer je de basis van een verbonden sfeer. Een open en authentieke op- en instelling van alle werknemers op onze school is daarbij een absolute pre.

Ouders en leerlingen aan het woord

Hele leuke school met open karakter waar alles in het werk wordt gesteld om de ontwikkeling van de kinderen centraal te stellen. Ook de leraar maakt deel uit van de groep en geeft geen les vanaf de eerste plaats. Veel samenwerking tussen de klassen van verschillende leeftijden zorgt voor een leuke cultuur. In combinatie met een enthousiaste groep docenten is deze school een prettige en veilige omgeving.
R. Oord
Een jonge, eigentijdse en sterk groeiende school met een gedreven team enthousiaste leraren. Er wordt veel in teams gewerkt en naast een goede basis van rekenen en taal is er ruim aandacht voor creatieve ontwikkeling (inclusief een eigen muziekdocent). Er is tevens het predikaat Biologie Plus School waardoor goed onderwijs in natuur, wetenschap en techniek gewaarborgd is. Onze kinderen gaan altijd met veel plezier naar school!
R. Hop