Voor het startende kind

Welkom op onze school!

Jullie kind komt binnenkort bij ons op school of start in onze kleutergroep.

Het is van belang om op de hoogte te zijn van een aantal praktische zaken, zoals
die op school zijn afgesproken. Hieronder vind je belangrijke informatie. Deze is gefilterd uit onze schoolgids en kan je snel van de broodnodige informatie voorzien.

Informatie

Voor algemene informatie volg je de nieuwsbrief (hier kun je jezelf inschrijven) en houd je de website goed in de gaten. Op de website staat onder andere de kalender. Hier staan alle belangrijke, algemene, zaken in geagendeerd. Groep specifieke planningen worden door de eigen leerkracht gedeeld met jullie.

Voor een uitgebreide toelichting van onze visie en werkwijze lees je de schoolgids.

Brengen naar school

De school begint ’s morgens om 8.30 uur en ’s middags om 14.15 uur zijn de kinderen vrij. Om 8.25 uur gaat de bel en de deur gaat open, zodat ieder kind tijdig in de klas kan zijn. Het binnenkomen gaat via de hoofdingangen van ons gebouw. Bij de kleutergroepen komen de kinderen binnen via de schuifdeur van het lokaal.

Natuurlijk mag jullie kind in de gewenningsperiode naar de klas worden gebracht, maar maak het afscheid zo kort mogelijk. Na deze gewenningsperiode verzoeken wij vriendelijk jullie kind alléén de klas binnen te laten gaan. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van de zelfredzaamheid van het kind.

Om 08.30 uur beginnen we met de dag en verlaat je als ouder het gebouw.

Ophalen van school

Om 14.15 uur is de school uit. Je wacht op je kind op het schoolplein. Zeker in het begin is het raadzaam om dicht bij de schooldeur te wachten. Zo ben je goed te zien. Spreek met je kind af dat hij/zij altijd bij de leerkracht blijft wachten tot jij er bent. Zorg ervoor dat de leerkracht jou gezien heeft. Het is voor het kind het duidelijkst wanneer je steeds op een vaste plaats wacht.

Wanneer je fietsend naar school komt, dan wordt er (i.v.m. de veiligheid) met de fiets aan de hand over het schoolplein gelopen. Daarnaast zijn honden niet welkom op ons speelplein.

Auto, fiets of te voet?

Het is voor alle kinderen het veiligst en voor buurtbewoners het fijnst als je te voet of met de fiets naar school komt.

Kom je toch met de auto, dan verzoeken wij om te parkeren bij de Jumbo of in de omliggende straten (in de daarvoor bestemde parkeervakken). Ons plein is niet toegankelijk voor auto’s.

Communicatie (kanalen en afspraken)

Onze omgangsvormen vind je hier.

Een communicatieoverzicht vind je hier.

Parro

Om je op de hoogte te houden van de actuele thema’s en activiteiten in de klas plaatsen wij informatie en foto’s op Parro. Vraag de leerkracht naar verdere uitleg over dit medium.

Zelfredzaamheid van uw kleuter

Het bevorderen van de zelfredzaamheid van een kleuter is een belangrijke doelstelling in de kleuterperiode. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Zelf jas uit/aan laten doen
 • Zelf de jas in de luizenzak stoppen
 • Zelf beker en fruit laten wegzetten, zodat uw kind weet wáár het staat
 • Zichzelf redden op de w.c. bijvoorbeeld:
  • Zelf broek omhoog/omlaag
  • Zelf de bips afvegen
  • Zelf doorspoelen
  • Zelf handen wassen

Je kunt dit op de volgende manieren ondersteunen:

 1. Je kind stimuleren bovenstaande zoveel mogelijk ook thuis te doen
 2. Je kind kleding aan te geven die hij/zij zelf gemakkelijk aan/uit kan doen
 3. De naam van uw kind te vermelden op: bekers, brood- en fruittrommels, tassen, etc.

Slecht weer/ gymschoentjes (bij de kleuters)

Als het regent, zetten de kinderen hun rubber laarzen op de mat en trekken ze hun gymschoenen aan. (gymschoenen zonder veters graag)

Het beste zijn ritmiekschoentjes met rubber zool en elastiek om de wreef of met klittenband. De gymschoentjes blijven op school . Ze worden voor elk kind bewaard in hun luizenzak en gebruikt bij de gymlessen.

Fruit eten en lunchen

’s Morgens hebben we een pauze waarin de kinderen hun meegebrachte fruit kunnen nuttigen. Denk hierbij aan:

 • (geschild )fruit e.d.
 • Drinken

Om twaalf uur eten de kinderen gezamenlijk hun van thuis meegebrachte boterhammen op onder toezicht van de leerkrachten. Als regel geldt dat wat in de broodtrommel van het kind zit, ook wordt opgegeten. Een ‘gezonde’ koek is natuurlijk heerlijk en mag.

Denkt aan het meegeven in een goed afsluitbare beker. Dit om lekkende tassen te voorkomen. Pakjes drinken zijn niet toegestaan op school. Ook hanteren wij een gezond beleid wanneer het op fruit- en lunchmomenten aankomt. Wij rekenen op jullie medewerking.

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is een mooi goed. Wij zijn dankbaar voor alle ouders en verzorgers die ons meehelpen het onderwijs voor onze kinderen te verrijken. Mocht je mee willen helpen of denken, laat dit dan vooral aan ons weten. Wij zijn blij met de hulp die jullie ons kunnen bieden. Voorbeelden:

 • Rond 12.30 u. kunnen de kinderen op het plein nog een kwartiertje hun energie kwijt. Voor het toezicht hierop kunnen we altijd vrijwilligers gebruiken
 • Helpen in de bibliotheek op de wens- en vrijdagen
 • Helpen in en met onze schooltuin
 • Helpen met het begeleiden van nieuwe ouders
 • Helpen bij klusjes in en rondom de school
 • Het inzetten van jouw talent in de vorm van een gastles of het begeleiden van een groepje (in bijvoorbeeld de schooltuin)

 

Naast jullie fysieke inzet vragen wij jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. De medezeggenschapsraad denkt mee over het inzetten van deze gelden. Jaarlijks worden jullie geïnformeerd over het doel van deze gelden. De inning gebeurt via Schoolkassa. Ouders van kinderen die later in het jaar instromen, ontvangen een betalingsverzoek met gereduceerd tarief. Informatie over deze gelden is ook terug te vinden in de schoolgids. Inzicht in de hoogte van de verschillende bijdragen vind je hier (schooljaar 22/23).

Speelgoed

Liever géén speelgoed van thuis mee naar school laten nemen, dit om kwijt of stuk raken te voorkomen.

Uitzonderingen:

 • op de verjaardag
 • ná Sinterklaas
 • op speciaal afgesproken dagen
 • behorende bij een thema

Verjaardag

Je kind komt de dag ná zijn of haar verjaardag bij ons op school. De vierde verjaardag wordt nog niet bij ons op school gevierd. Op deze manier kan het kind op een rustige manier wennen. De verjaardagen hierna worden uiteraard wel uitgebreid gevierd. Bij de eerste verjaardagen in de groepen 1 en 2 mag je de verjaardag bijwonen. De viering duurt ongeveer een half uur. Foto’s maken en filmen mag, vanwege de AVG-regeling, niet.

Wij houden de traktaties bij ons op school gezond. Voorbeelden zijn te vinden op onder andere www.gezondtrakteren.nl 

Afwezigheid melden

Zodra het kind door ziekte of andere oorzaak niet op school kan komen, vragen wij je dit tijdig middels Parro of telefonisch door te geven.

Administratieve gegevens

Wij vragen je de veranderingen van NAW-gegeven tijdig door te geven. Dit kan via het ouderportaal van ParnasSys. Wanneer je een wijziging doorgeeft, voeren wij hem door.

Kinderopvang

Wij werken samen met Kober, KIK en Partou. Neem met hen contact op voor een eventuele verkenning van de mogelijkheden. Kober is de partij die bij ons inpandig zit en waarmee wij een samenwerking hebben binnen de peuteropvang die we inpandig (vanaf 3 jaar) organiseren. Hier lees je daar meer over.

Ouders en leerlingen aan het woord

Hele leuke school met open karakter waar alles in het werk wordt gesteld om de ontwikkeling van de kinderen centraal te stellen. Ook de leraar maakt deel uit van de groep en geeft geen les vanaf de eerste plaats. Veel samenwerking tussen de klassen van verschillende leeftijden zorgt voor een leuke cultuur. In combinatie met een enthousiaste groep docenten is deze school een prettige en veilige omgeving.
R. Oord
Een jonge, eigentijdse en sterk groeiende school met een gedreven team enthousiaste leraren. Er wordt veel in teams gewerkt en naast een goede basis van rekenen en taal is er ruim aandacht voor creatieve ontwikkeling (inclusief een eigen muziekdocent). Er is tevens het predikaat Biologie Plus School waardoor goed onderwijs in natuur, wetenschap en techniek gewaarborgd is. Onze kinderen gaan altijd met veel plezier naar school!
R. Hop