Voor het startende kind

Jullie kind komt binnenkort bij ons op school of start in onze kleutergroep.

Het is van belang om op de hoogte te zijn van een aantal praktische zaken, zoals
die op school zijn afgesproken.

 

Informatie

Voor algemene informatie volg je de nieuwsbrief (hier kun je jezelf inschrijven) en houd je de website goed in de gaten. Op de website staat onder andere de kalender. Hier staan alle belangrijke, algemene, zaken in benoemd. Voor een uitgebreide toelichting van onze visie en werkwijze lees je de schoolgids.

Brengen van uw kind

De school begint ’s morgens om 8.30 uur en ’s middags om 14.15 uur zijn de kinderen vrij. Om 8.25 uur gaat de bel en de deur gaat open, zodat ieder kind tijdig in de klas kan zijn. De ouders van de jongste kleuters mogen hun kind in de ochtend naar binnen brengen.

Natuurlijk mag u uw kind in de gewenningsperiode tot in de klas brengen, maar maak het afscheid zo kort mogelijk, dit in het belang van u en uw kind. Na deze gewenningsperiode verzoeken wij u vriendelijk uw kind alléén de klas binnen te laten gaan dit i.v.m. het overzicht en de drukte in de klassen.

Om 08.30 uur beginnen we met de dag en verlaat je als ouder het gebouw.

Ophalen van uw kind

Om 14.15 uur is de school uit. Je wacht op je kind op het schoolplein. Zeker in het begin is het raadzaam om dicht bij de schooldeur te wachten. Zo ben je goed te zien. Spreek met je kind af dat hij/zij altijd bij de leerkracht blijft wachten tot jij er bent. Zorg ervoor dat de leerkracht jou gezien heeft. Het is voor het kind het duidelijkst wanneer je steeds op een vaste plaats wacht.

Wanneer je fietsend naar school komt, dan wordt er i.v.m. de veiligheid met de fiets aan de hand over het schoolplein gelopen.

Brengen en ophalen van uw kind met de auto

Het is voor alle kinderen het veiligst en voor buurtbewoners het fijnst als je te voet of met de fiets naar school komt.

Kom je toch met de auto, dan verzoeken wij om te parkeren bij de Jumbo of in de omliggende straten (in de daarvoor bestemde parkeervakken). Op het plein geldt namelijk van 08.00 uur tot 15.00 uur een parkeerverbod.

Berichten voor de leerkracht

Onze communicatieafspraken vind je hier.

Parro

Om u op de hoogte te houden van de actuele thema’s en activiteiten in de klas plaatsen wij informatie en foto’s op Parro. Vraag de leerkracht naar verdere uitleg over dit medium.

Zelfredzaamheid van uw kleuter

Het bevorderen van de zelfredzaamheid van een kleuter is een belangrijke doelstelling in de kleuterperiode. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Zelf jas uit/aan laten doen
 • Zelf de jas in de luizenzak stoppen
 • Zelf beker en fruit laten wegzetten, zodat uw kind weet wáár het staat
 • Zichzelf redden op de w.c. bijvoorbeeld:
  • Zelf broek omhoog/omlaag
  • Zelf de bips afvegen
  • Zelf doorspoelen
  • Zelf handen wassen

Je kunt dit op de volgende manieren ondersteunen:

 1. Je kind stimuleren bovenstaande zoveel mogelijk ook thuis te doen
 2. Je kind kleding aan te geven die hij/zij zelf gemakkelijk aan/uit kan doen
 3. De naam van uw kind te vermelden op: bekers, brood- en fruittrommels, tassen, etc.

Slecht weer/ gymschoentjes (bij de kleuters)

Als het regent, zetten de kinderen hun rubber laarzen op de mat en trekken ze hun gymschoenen aan. (gymschoenen zonder veters graag)

Het beste zijn ritmiekschoentjes met rubber zool en elastiek om de wreef of met klittenband. De gymschoentjes blijven op school . Ze worden voor elk kind bewaard in hun luizenzak en gebruikt bij de gymlessen.

Fruit eten

’s Morgens hebben we een pauze waarin de kinderen hun meegebrachte fruit kunnen nuttigen. Denk hierbij aan:

 • (geschild )fruit, boterham e.d., géén snoep
 • gezond” drinken, géén priklimonade

Denkt u er aan het drinken voor uw kind mee te geven in een goed afsluitbare beker? Pakjes drinken zijn niet toegestaan op school.

Lunch

Om twaalf uur eten de kinderen gezamenlijk hun van thuis meegebrachte boterhammen op onder toezicht van de leerkrachten. Als regel geldt dat wat in de broodtrommel van het kind zit, ook wordt opgegeten. Een ‘gezonde’ koek is natuurlijk heerlijk na een paar boterhammen; liever geen snoep.

Zorgt u ook nu weer voor een goed afsluitbare beker?

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is een mooi goed. Wij zijn dankbaar voor alle ouders en verzorgers die ons meehelpen het onderwijs voor onze kinderen te verrijken. Mocht je mee willen helpen of denken, laat dit dan vooral aan ons weten. Wij zijn blij met de hulp die jullie ons kunnen bieden. Voorbeelden:

 • Rond 12.30 u. kunnen de kinderen op het plein nog een kwartiertje hun energie kwijt. Voor het toezicht hierop kunnen we altijd vrijwilligers gebruiken
 • Helpen in de bibliotheek op de wens- en vrijdagen
 • Helpen in en met onze schooltuin
 • Helpen met het begeleiden van nieuwe ouders
 • Helpen bij klusjes in en rondom de school
 • Het inzetten van jouw talent in de vorm van een gastles of het begeleiden van een groepje (in bijvoorbeeld de schooltuin)

Speelgoed

Liever géén speelgoed van thuis mee naar school laten nemen, dit om kwijt of stuk raken te voorkomen.

Uitzonderingen:

 • op de verjaardag
 • ná Sinterklaas
 • op speciaal afgesproken dagen
 • behorende bij een thema

Verjaardag

Je kind komt de dag ná zijn of haar verjaardag bij ons op school. De vierde verjaardag wordt nog niet bij ons op school gevierd. Op deze manier kan het kind op een rustige manier wennen. De verjaardagen hierna worden uiteraard wel uitgebreid gevierd. Bij de eerste verjaardagen in de groepen 1 en 2 mag je de verjaardag bijwonen. De viering duurt ongeveer een half uur. Foto’s maken en filmen mag, vanwege de AVG-regeling, niet.

Wij houden de traktaties bij ons op school gezond. Voorbeelden zijn te vinden op onder andere www.gezondtrakteren.nl

Afwezigheid melden

Zodra het kind door ziekte of andere oorzaak niet op school kan komen, vragen wij je dit tussen 08.00 uur en 8.30 uur telefonisch door te geven.

Administratieve gegevens

Veranderingen van (mobiele) telefoonnummers, (email)adres etc. z.s.m. doorgeven aan de leerkracht van uw kind zodat onze administratief medewerker de nieuwe gegevens kan verwerken.

Om bij ongelukken of plotselinge ziekte van uw kind een goede opvang te kunnen organiseren, willen wij ook graag de actuele telefoonnummers van de huisarts, opvangadressen, oppasadressen, werk, ouders en naschoolse opvang hebben.

Kinderopvang

De mogelijkheden die Kober biedt, vind je hier.

Ouders en leerlingen aan het woord

Een jonge, eigentijdse en sterk groeiende school met een gedreven team enthousiaste leraren. Er wordt veel in teams gewerkt en naast een goede basis van rekenen en taal is er ruim aandacht voor creatieve ontwikkeling (inclusief een eigen muziekdocent). Er is tevens het predikaat Biologie Plus School waardoor goed onderwijs in natuur, wetenschap en techniek gewaarborgd is. Onze kinderen gaan altijd met veel plezier naar school!
R. Hop