Corona-oud

15-12-2021

Beste ouder(s) / verzorger(s),

In de bijlage vind je de brief namens ons bestuur.  In de brief worden de volgende besluiten toegelicht:

 • Onze school sluit met ingang van maandag 20 december
 • We verzorgen geen onderwijs (op afstand)
 • We realiseren de noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep

Ook de kerstviering zal (helaas wederom) niet door kunnen gaan. De lampionnentocht wordt verplaatst naar donderdag 13 januari. De kerstwerkgroep zal jullie hier op tijd over informeren.

Het aanmelden voor de noodopvang kan via dit formulier. Je vindt zowel in de brief als in de toelichting van het inschrijfformulier de voorwaarden als ook de kaders en afspraken terug m.b.t. deelname aan deze opvang.

Deze plotselinge ontwikkeling betekent dat de kerstvakantie voor de kinderen met een week is vervroegd en dat we (het grootste deel van) hen vrijdag voor het laatst dit kalenderjaar zien. De kinderen mogen vrijdag iets comfortabels aantrekken. We houden een ‘pyjama dag’ en zullen in ons programma ruimte maken voor een passende afsluiting van deze periode.

Het resolute besluit doet wederom een beroep op ons aanpassingsvermogen. We hebben enorm veel respect voor jullie als ouders en de manier waarop jullie hier, ook gedurende eerdere momenten bewezen, mee hebben leren omgaan.

We zorgen voor nog twee fijne dagen onderwijs en wensen ook jullie veel succes in de (organisatorische) uitdaging voor de komende week.

De communicatie met betrekking tot het coronavirus, op zowel stichting als schoolniveau, vind je op deze pagina. Dit zal zijn op volgorde van nieuw naar oud.

06-12-2021

Testen en zelftesten – verandering

01-12-2021

Brief namens stichting m.b.t. aanvullende maatregelen.

27-11-2021

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Onze school blijft open en dat vinden we fijn!

Daarentegen zijn er een aantal aanvullende maatregelen gepresenteerd waar we onszelf aan moeten houden. Dit betekent dat we weer wat meer afstand van elkaar zullen (moeten) nemen voor in ieder geval de komende drie weken. Net nu we elkaar weer begonnen te vinden in het gebouw en de samenwerking met- en door ouders weer werd opgestart, hebben we onszelf wederom te conformeren aan een aanscherping in maatregelen.

We hopen dat deze maatregelen van korte duur zijn en dat we de spreekwoordelijke ‘draad’, waar we deze nu even laten liggen, weer snel op kunnen pakken.

Onderstaand de maatregelen die zijn gepresenteerd. Bij iedere maatregel staat benoemd hoe wij deze in de praktijk uitvoeren. De maatregelen gaan vanaf aanstaande maandag van kracht.

 1. De leerlingen werken in cohorten (in de eigen ‘bubbel’)
  Vanaf maandag komen de kinderen binnen ons gebouw alleen in contact met kinderen van hun eigen groep/klas. Dit betekent onder andere dat de kinderen lunchen in de eigen groep. Uitzonderingen: de reguliere begin- eind- en pauzetijden blijven gehanteerd. Ook essentiële vormen van groepsdoorbrekend werken (bijvoorbeeld het Bouw- tutorlezen) kennen hun doorgang. 
 2. Leerlingen komen zoveel mogelijk zelf naar school. Bij jonge kinderen is dit natuurlijk niet mogelijk, zij worden dan maximaal door één ouder/verzorger naar school gebracht.
  Daarnaast zijn ouders niet langer welkom in de school. Dit tenzij het écht niet anders kan en er vooraf een afspraak is gemaakt.
 3. Dringend advies voor leerlingen vanaf groep 6 om mondkapjes te dragen in de gangen. Voor onderwijspersoneel is het dragen van een mondkapje in de gangen verplicht. In de klas mag het mondkapje af.
  Onze leerlingen van groep 6,7 en 8 hoeven geen mondkapje op in de gangen. Door een goede onderlinge afstemming in de organisatie en met behulp van de (grote) ruimte die ons gebouw biedt (denk daarbij ook aan de nood- schuifdeuren die naar buiten leiden), kunnen wij er zorg voor dragen dat onze groepen elkaar niet ontmoeten op de gang. Mocht blijken dat dit toch niet haalbaar blijkt te zijn, dan komen we hier op terug. 
 4. Voor onderwijspersoneel is het dragen van een mondkapje in de gangen verplicht. In de klas mag het mondkapje af.
  Over deze maatregel nemen we maandag een beslissing. Op dinsdag zal je de uitwerking van deze beslissing terugzien in de praktijk. 
 5. Kinderen onder de twaalf jaar blijven bij milde klachten (ook bij snottebellen) thuis.
  Hiervoor hebben we elkaar nodig! Ik ben erg trots op onze samenwerking op dit gebied. Doordat jullie de kinderen veelal preventief thuis houden (in het geval van klachten), kunnen wij de continuïteit van het onderwijs tot op heden waarborgen. Wij zullen zorgdragen voor een consequent verkoudheidsbeleid en contact opnemen wanneer wij twijfels hebben. We kunnen jullie dan ook vragen jullie kind(eren) op te halen. 

Laten we hopen dat we na drie weken weer afscheid kunnen nemen van de aanvullende maatregelen die we nu moeten treffen. Ik hou jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Mochten er vragen zijn, dan ben ik zowel per mail als telefonisch goed te bereiken.

05-02-2021

Heropening op 8 februari 2021
Brief stichting (klik)
Brief school (klik)

20-01-2021

Verlenging lockdown tot 9 februari (klik)

15-01-2020

Noopopvang – PO besturen breda (klik)

13-01-2020

Verlenging lockdown (klik)

18-12-2020

Noodopvang: aanvullend schrijven op eerder verstrekte informatie (klik)

17-12-2020

Beste ouder(s) / verzorger(s),

In de bijlage vind je de groepsinformatie m.b.t. het onderwijs op afstand. Deze is door de groepsleerkracht(en) opgezet.

Onderstaand aanvullend wat algemene informatie. Deze sluit aan op de informatie die ik jullie gisteren heb toegestuurd. Het kan je ook helpen bij het lezen van de informatiebrieven uit de bijlage.

Teams
Teams is het middel wat wij schoolbreed gebruiken. Om fijn met dit middel te kunnen werken raden wij je aan om de app te downloaden (Download desktop- en mobiele apps | Microsoft Teams). De app zorgt voor overzicht binnen de digitale omgeving.

Binnen de omgeving van Teams kan ieder kind doorklikken naar zijn/haar eigen groep. Binnen de groep (het team), wordt er gebruik gemaakt van ‘kanalen’ (bij het gebruik van de app zie je deze aan de linkerkant). Binnen de verschillende kanalen staan de benodigde bestanden. In de groepsinformatie wordt er verder ingegaan op het gebruik van Teams.

Ouder en kind in beeld
Naast dat de leerkracht zijn/haar onderwijs op afstand vormgeeft, kent ook het werk van de onderwijsassistenten en de remedial teachers de continuïteit. Daarnaast zullen de onderwijsassistenten gedeeltelijk aansluiten bij de noodopvang die wij na de kerstvakantie zullen realiseren. Zij zorgen voor ondersteuning.

Rianne (intern begeleider) brengt, samen met de leerkrachten, de tijdelijke ondersteuningsbehoefte in kaart.

Het is voor iedereen wederom een uitdaging. Eén die wij met zijn allen willen aanpakken en waar we samen in willen optrekken. Wij realiseren onszelf dat de situatie per gezin enorm kan verschillen. Wij denken graag mee waar nodig.

Slotwoord 

Morgen zal de eerste digitale ontmoeting plaatsvinden. Veel plezier; geniet van dit eerste moment.

Daarbij wil ik als laatste toevoegen dat ik enorm dankbaar en blij ben met de reacties die ik vandaag op de bekendmaking van mijn benoeming heb mogen ontvangen.

Rest mij jullie voor nu alleen nog een goede en fijne vakantie toe te wensen. Geniet van en met elkaar.

16-12-2020

Lockdown: schoolspecifieke informatie (klik)

16-11-2020

Van My Learning (MLTV) naar Teams.

Beste ouders van…..,

Het onderstaande ontvangen jullie ter informatie en deels ter voorbereiding. Deze brief is ook digitaal terug te vinden op de website onder het kopje: communicatie -> corona.

Laten we allereerst voorop stellen dat we niet hopen ooit nog in een situatie terecht te komen waarbij we onze school moeten sluiten vanwege het coronavirus. Daarentegen zien wij in dat dit terdege een realistische situatie zou kunnen zijn in de (nabije) toekomst.

Wij houden rekening met dit scenario en denken proactief na over de continuïteit van het (thuis)onderwijs op het moment dat onze kinderen niet meer naar school mogen/kunnen komen. We bereiden ons voor.

Tijdens de eerste lockdown periode hebben wij als organisatie, jullie als ouders en jullie kinderen gewerkt met My Learning. Middels My Learning konden jullie inloggen, bestanden vinden en in contact komen met de leerkracht via MLTV. Uit de evaluatie is gebleken dat My Learning (als middel tijdens de periode onderwijs op afstand) niet stabiel genoeg was.

Vandaar dat wij in een volgende, soortgelijke, situatie als voorgaand schooljaar zullen werken met een ander middel. Te weten: Microsoft Teams.

Microsoft teams zal vanaf heden worden ingezet tijdens de volgende scenario’s:

 1. Het voeren van een digitaal ouder/leerkracht gesprek (indien fysiek niet haalbaar en/of wenselijk is)
 2. Het realiseren van onderwijs op afstand

In het geval van punt 2, zal iedere leerling (en daarmee ook de ouder) toegang moeten krijgen tot Teams. Iedereen moet kunnen inloggen om gebruik te maken van dit middel. Vandaar dat wij voor (naam kind) een account hebben aangemaakt. Je kunt inloggen op de omgeving door naar www.microsoft.com te gaan en rechtsbovenin op ‘aanmelden’ te klikken. Je kunt ook de app van Teams installeren op je computer, telefoon of tablet. Deze app is erg gebruiksvriendelijk.

Wanneer je bent aangemeld kun je doorklikken naar de groep van jullie kind. Probeer dit eens uit en kijk (samen) rond in de omgeving. Zie het als een verkenning en voorbereiding op het mogelijke scenario dat we wederom moeten omschakelen naar onderwijs op afstand.

Wij hebben op schoolniveau gezamenlijke afspraken gemaakt over de inrichting en het gebruik van deze omgeving.

Dit betekent trouwens niet dat we afscheid hebben genomen van My Learning. My Learning wordt met name in de bovenbouw gebruikt voor het plannen van huiswerk en het terugvinden van bestanden; dat zal voorlopig ook zo blijven. Mocht dit in de toekomst veranderen, dan ontvangen jullie hier aanvullende informatie over.

Dit zijn de gegevens voor het Teams account van (naam kind):

Inlognaam:  ********@nutsscholenbreda.nl
Wachtwoord: *******

Wanneer je de gegevens kwijt raakt, heeft de groepsleerkracht deze altijd voor je paraat.

Mocht het inloggen niet lukken of heb je andere vragen, laat het ons weten. We helpen je graag op weg.

 

2-11-2020

Mondkapjes en thuisblijven

Gezien de huidige corona gerelateerde ontwikkelingen, zijn er een aantal (specifieke) veranderingen binnen onze organisatie. In eerste instantie hebben deze maatregelen invloed op de werkwijze en de onderlinge samenwerking van ons personeel.
Eventuele gevolgen die voor jullie (en de kinderen) van meerwaarde zijn om te weten, zal ik communiceren. Zo ook het onderstaande.

Vanaf morgen (3-11) zullen wij binnen onze school mondkapjes gaan gebruiken. Onze personeelsleden dragen een transparant mondkapje op het moment dat zij zichzelf verplaatsen binnen de multifunctionele ruimtes of in contact zijn met andere volwassenen. Wij vragen alle externen een mondkapje te dragen zodra zij bij ons het gebouw (op afspraak) binnenkomen. Dit gaat altijd gepaard met triage vragen en het ontsmetten van de handen. Wij voorzien in mondkapjes voor degene die deze nodig hebben en zelf niet (bij) hebben.

Daarnaast nogmaals de aandacht voor onderstaande richtlijn.

“mag een kind naar school komen wanneer hij/zij verkouden is”

Ja, kinderen in de basisschoolleeftijd mogen bij neusverkoudheid gewoon naar school en de BSO, behalve:

 • als het kind ook koorts of andere coronaklachten heeft;
 • als het kind een huisgenoot is van iemand met corona;
 • als een huisgenoot van het kind naast milde corona klachten ook last heeft van koorts of benauwdheid.”

Wanneer er vragen zijn of wanneer je niet zeker bent en wilt sparren over een bepaalde situatie, dan horen wij dat graag en denken wij met je mee. Wanneer een medewerker of leerling besmet is met het coronavirus, zullen wij dit altijd voorleggen aan het GGD. Wij stemmen dan de juiste handelswijze en de manier van communiceren af. Wij hebben nauw contact met hen.

 

21-10-2020

Verandering in- uitloop moment

Tot op heden werken wij met een in en uitloopmoment. Dit doen wij om iedereen de kans te geven om de kinderen op te halen op een zelfgekozen tijdstip binnen het tijdblok. Op deze manier hopen we de verkeersdrukte te spreiden en daarmee bij te dragen aan het bewaken van de 1,5m afstand onder volwassenen.

Wij merken dat deze spreiding werkt en als fijn wordt ervaren. Daarentegen merken we ook dat het gekozen moment van deze gespreide in- en uitloop zorgt voor het missen van onderwijstijd. Dit is dan ook de reden dat we het tijdsblok voor de gespreide in- en uitloop verplaatsen.

Na de herfstvakantie ziet de gespreide in- en uitloop er als volgend uit:

Groep 1/2 – Zij komen binnen en gaan naar huis via de schuifdeur van het lokaal. Instroom van 08.25 tot 08.35 uur. Uitstroom van 14.15 tot 14.25 uur.
Groep 3/4 – Zij komen binnen en gaan naar huis via de hoofdingang aan de kant van de Herikaard. Instroom van 08.25 tot 08.35 uur. Uitstroom van 14.15 tot 14.25 uur. De leerkracht loopt aan het einde van de dag mee naar buiten en volgt de kinderen.
Groep 5 t/m 8 – Zij komen binnen en gaan naar huis via de hoofdingang aan de kant van de Breeschot. Instroom van 08.25 tot 08.35 uur. Uitstroom van 14.15 tot 14.25 uur.

Wij willen jullie vragen om dit te bespreken met jullie kind(eren) en hen op deze manier voor te bereiden.

Bij eventuele vragen, horen wij graag.

Namens team Teteringen.

 

02-10-2020

Informatie vanuit de stichting Nutsscholen Breda – zorg
Ouderbrief zorg continuïteit onderwijs (klik hier)

 

Ouders en leerlingen aan het woord

Hele leuke school met open karakter waar alles in het werk wordt gesteld om de ontwikkeling van de kinderen centraal te stellen. Ook de leraar maakt deel uit van de groep en geeft geen les vanaf de eerste plaats. Veel samenwerking tussen de klassen van verschillende leeftijden zorgt voor een leuke cultuur. In combinatie met een enthousiaste groep docenten is deze school een prettige en veilige omgeving.
R. Oord
Een jonge, eigentijdse en sterk groeiende school met een gedreven team enthousiaste leraren. Er wordt veel in teams gewerkt en naast een goede basis van rekenen en taal is er ruim aandacht voor creatieve ontwikkeling (inclusief een eigen muziekdocent). Er is tevens het predikaat Biologie Plus School waardoor goed onderwijs in natuur, wetenschap en techniek gewaarborgd is. Onze kinderen gaan altijd met veel plezier naar school!
R. Hop