Corona gerelateerd

De communicatie met betrekking tot het coronavirus, op zowel stichting als schoolniveau, vind je op deze pagina. Dit zal zijn op volgorde van nieuw naar oud.

 

21-10-2020

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Tot op heden werken wij met een in en uitloopmoment. Dit doen wij om iedereen de kans te geven om de kinderen op te halen op een zelfgekozen tijdstip binnen het tijdblok. Op deze manier hopen we de verkeersdrukte te spreiden en daarmee bij te dragen aan het bewaken van de 1,5m afstand onder volwassenen.

Wij merken dat deze spreiding werkt en als fijn wordt ervaren. Daarentegen merken we ook dat het gekozen moment van deze gespreide in- en uitloop zorgt voor het missen van onderwijstijd. Dit is dan ook de reden dat we het tijdsblok voor de gespreide in- en uitloop verplaatsen.

Na de herfstvakantie ziet de gespreide in- en uitloop er als volgend uit:

Groep 1/2 – Zij komen binnen en gaan naar huis via de schuifdeur van het lokaal. Instroom van 08.25 tot 08.35 uur. Uitstroom van 14.15 tot 14.25 uur.
Groep 3/4 – Zij komen binnen en gaan naar huis via de hoofdingang aan de kant van de Herikaard. Instroom van 08.25 tot 08.35 uur. Uitstroom van 14.15 tot 14.25 uur. De leerkracht loopt aan het einde van de dag mee naar buiten en volgt de kinderen.
Groep 5 t/m 8 – Zij komen binnen en gaan naar huis via de hoofdingang aan de kant van de Breeschot. Instroom van 08.25 tot 08.35 uur. Uitstroom van 14.15 tot 14.25 uur.

Wij willen jullie vragen om dit te bespreken met jullie kind(eren) en hen op deze manier voor te bereiden.

Bij eventuele vragen, horen wij graag.

Namens team Teteringen.

 

02-10-2020

Stichting
Ouderbrief zorg continuïteit onderwijs (klik hier)

 

Ouders en leerlingen aan het woord

Een jonge, eigentijdse en sterk groeiende school met een gedreven team enthousiaste leraren. Er wordt veel in teams gewerkt en naast een goede basis van rekenen en taal is er ruim aandacht voor creatieve ontwikkeling (inclusief een eigen muziekdocent). Er is tevens het predikaat Biologie Plus School waardoor goed onderwijs in natuur, wetenschap en techniek gewaarborgd is. Onze kinderen gaan altijd met veel plezier naar school!
R. Hop