Communicatie

Op school zijn de kinderen onze verantwoordelijkheid en zorg. Maar ook de uwe! Nutsbasisschool Teteringen hecht aan goede afspraken, geregelde contacten, ouderlijke betrokkenheid en ondersteuning. Interactie vindt onder meer plaats via de twee medezeggenschapsraden (GMR voor bovenschoolse en de MR voor schoolse zaken), de Oudercommissie en via de oudergesprekken naar aanleiding van portfolio’s, rapporten of observaties.

De mededelingenborden en de digitale nieuwsbrief gaan over de directe gang van zaken en wat er in de aankomende weken staat te gebeuren. De nieuwsbrief waarvoor u zich via de website (link) aan dient te melden  verschijnt ongeveer elke vier weken in uw mailbox en bevat veel praktische wetenswaardigheden.

Wilt u deze nieuwsbrieven goed lezen? Dat voorkomt misverstanden. Als het voor u onmogelijk is om de nieuwsbrief te ontvangen, neem dan contact op met de directeur. Er zal voor u een oplossing gevonden worden.

Toch kunt u tegen een of ander aanlopen. Neem contact op met de leerkracht als het over uw kind gaat. Hebt u vragen over meer algemene kwesties, klop aan bij  de directeur.

*willen we nog een kort overzicht met alle informatiekanalen? Voor de duidelijkheid?

Ouders en leerlingen aan het woord

Hele leuke school met open karakter waar alles in het werk wordt gesteld om de ontwikkeling van de kinderen centraal te stellen. Ook de leraar maakt deel uit van de groep en geeft geen les vanaf de eerste plaats. Veel samenwerking tussen de klassen van verschillende leeftijden zorgt voor een leuke cultuur. In combinatie met een enthousiaste groep docenten is deze school een prettige en veilige omgeving.
R. Oord
Een jonge, eigentijdse en sterk groeiende school met een gedreven team enthousiaste leraren. Er wordt veel in teams gewerkt en naast een goede basis van rekenen en taal is er ruim aandacht voor creatieve ontwikkeling (inclusief een eigen muziekdocent). Er is tevens het predikaat Biologie Plus School waardoor goed onderwijs in natuur, wetenschap en techniek gewaarborgd is. Onze kinderen gaan altijd met veel plezier naar school!
R. Hop