Naar school

Binnenkomst

Vijf minuten voordat de lessen ’s morgens beginnen, mogen de kinderen naar binnen: om 8.25 u. Wilt u, als u uw kind naar binnen hebt gebracht, het gebouw vóór 8.30 uur verlaten? Het geeft de kinderen en ons de kans op tijd aan de slag te gaan. Daarom… liever geen lange gesprekken op dat moment. Op afspraak kan altijd. U kunt ons ook telefonisch bereiken. Het liefst na 14.15 uur, wanneer u een leerkracht wenst te spreken. Bij de groepen 2 tot en met 8 komen de kinderen zelfstandig naar binnen.

Als kinderen vijf jaar zijn geworden werken we nog eens extra aan de zelfredzaamheid van de kinderen, door ze zelfstandig naar binnen te laten gaan. Het zorgt ook voor meer rust en structuur in de gang, wat voor ieder kind goed is.

Wij werken met een continurooster: alle kinderen blijven op school eten. Na schooltijd kan gebruik gemaakt worden van de buitenschoolse opvang in ons gebouw.

Belt u, als het kan, na 14.15 uur.

Lestijden

De kinderen kunnen vanaf 08.25 uur binnenkomen. De schooldag begint (elke dag) om 08.30 uur en eindigt om 14.15 uur.

Vervoer

Als school zullen we de kinderen vooral praktische verkeerseducatie aanbieden. Onderdeel daarvan vormt de aandacht voor de verkeersveiligheid in de schoolomgeving.
Om de verkeersveiligheid rond de school voor de kinderen zo optimaal mogelijk te maken en om de omwonenden zo min mogelijk overlast te bezorgen spreken we graag het volgende met u af:

  • kom zoveel mogelijk te voet of op de fiets
  • indien u uw kind met de auto naar school moet brengen:
    • Parkeer de auto bij de Jumbo loop het laatste stukje door de Breeschot;
    • Parkeer zo min mogelijk in de omliggende straten;
  • rekening te houden met het verkeer rondom de school, uw auto zó te stallen – in een parkeervak en niet op (of langs) de stoep(rand) – dat anderen er geen ongemak van ondervinden en
  • uw hond wellicht thuis te laten, want die mag niet op het schoolplein of in het gebouw. We willen namelijk eventuele ongelukken en/of angst bij kinderen voorkomen.

Eten en drinken

In de ochtendpauze eten en drinken de kinderen wat. Zorgt u voor een trommel en een (goed-afsluitbare) beker? Met het oog op de al hoge afvalberg: geen doosjes drinken en dergelijke. Verder zien we het liefst dat u uw kind fruit meegeeft en drinken zonder koolzuur.

Tussen de middag lunchen de kinderen op school. Eten en drinken hiervoor ook graag in goed afsluitbare trommel en beker. Afspraak is dat wat in de trommel zit ook opgegeten wordt.
Geen snoep in de trommels. Zo zorgen we samen voor een gezonde maaltijd.

Ziekmeldingen

Wanneer uw kind ziek is, vragen wij u de school tussen 8.00 en 8.25 uur te bellen om dit door te geven. Geeft u de naam van uw kind, de naam van zijn of haar leerkracht en de verwachte duur van de afwezigheid door. Telefoonnummer school: 076 5428294

Verjaardagstraktatie

Iets eten doen we ook als er een kind jarig is. Een heuglijk feit dat we niet ongemerkt voorbij laten gaan: uw kind trakteert. Liever geen snoep. De kinderen vinden zelfgemaakte traktaties altijd leuk. Kijk voor ideeën op de website http://www.gezondtrakteren.nl of informeer er op school naar. En als u er dan toch bent, vraag de leerkracht of er groepsgenootjes zijn met allergieën, suikerziekte of iets anders waardoor ze bepaalde dingen niet mogen eten.

Gym

De kinderen van groep 1 en 2 gebruiken in de gymles eenvoudige gymschoenen zonder veters. Vanaf groep 3 dragen ze ‘een tenue’ (gymschoenen, sportbroek en -shirt of turnpakje).

En let u erop dat uw kind zijn spullen mee terugneemt naar huis? Het is onhygiënisch als gymspullen wekenlang op school blijven hangen.

In de bovenbouw gebruiken de leerlingen bij de gymles ook een handdoek en deodorant. Als deodorant geven wij de voorkeur aan een roller.

Mobiele telefoons

Smartphones als telefoon zijn toegestaan op school, maar de school is niet verantwoordelijk voor schade. De telefoons van leerlingen staan echter niet aan onder schooltijd. Indien kinderen om gewichtige redenen hun telefoon aan moeten hebben, vragen zij daarvoor eerst toestemming van de leerkracht. Als een mobiele telefoon toch aanstaat, zullen wij deze innemen en aan het einde van de schooldag aan de leerling terug geven.

 

Ouders en leerlingen aan het woord

Een jonge, eigentijdse en sterk groeiende school met een gedreven team enthousiaste leraren. Er wordt veel in teams gewerkt en naast een goede basis van rekenen en taal is er ruim aandacht voor creatieve ontwikkeling (inclusief een eigen muziekdocent). Er is tevens het predikaat Biologie Plus School waardoor goed onderwijs in natuur, wetenschap en techniek gewaarborgd is. Onze kinderen gaan altijd met veel plezier naar school!
R. Hop